• ENTRANCE VIEW | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • EXTERIOR VIEW | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • EXTERIOR VIEW | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • EXTERIOR VIEW | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • LOFT 70 sq.m. | photos : Vangelis Paterakis
  INFO
 • EXTERIOR VIEW | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO
 • EXTERIOR VIEW | photos : Xaris Xristopoulos
  INFO